Dečija kozmetika

Većina nas misli da je dečija kozmetika sigurno čista, nežna i ne sadrži ništa štetno. Ja sam isto tako mislila pre 6 godina dok nisam postala majka. Tokom trudnoće sam počela da sve više obraćam pažnju na dečiju kozmetiku. Za mene je bilo jako negativno otkriće da je veliki procenat dečije kozmetike veoma agresivan, istanjuje […]